Forside

Grundejerforeningen Den gamle sportsplads

Rosenalle - Skævinge

Velkommen til grundejerforeningens hjemmeside

 

Grundejerforeningen Den gamle Sportsplads blev stiftet i 2002. Grundejerforeningen omfatter Rosenalle nr. 8-60 (lige numre) og 51-63 (ulige numre) i Skævinge.

Der er 34 matrikler i vores område, fordelt på 15 rækkehuse og 19 parcelhuse.

 

Alle grundejere på disse matrikler er automatisk medlem er grundejerforeningen Den gamle sportsplads. Medlemsskabet er obligatorisk jvf. lokalplanen for området.

 

 

Grundejerforeningens formål og opgaver

 

Grundejerforeningen har til formål at varetage de fælles interesser for ejendommene i bebyggelsen, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealerne.

 

Grundejerforeningen forestår driften og vedligeholdelsen af bybyggelsesn fællesarealer med tilhørende vej, vejbrønde inkl. stikledninger, parkeringspladser, stier, fortorve, støjvold og friarealer med tilhørende beplantning samt kloakanlæg og fælles belysning.

 

 

Generalforsamling

 

Grundejerforeningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Alle medlemmer har ret til at deltage i generalforsamlingen. Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af maj. Læs mere i grundejerforeningens vedtægter.

 

 

Bestyrelsen

 

Grundejerforeningens drift varetages af bestyrelsen. Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

 

 

Redskaber

 

Foreningen råder over havetraktor, græsslåmaskine, batterihækklipper, motorsav, buskrydder og teleskopgrensaks til vedligeholdelse af udenomsarealer.